Biuletyn Informacji Publicznej

Zegar

Losowe foto z galerii zdjęć...

13.JPG
Naszą witrynę przegląda teraz 2 gości 

Aktualności dnia


Dzisiaj jest: Poniedziałek
3 Sierpnia 2015
Imieniny obchodzą
August, Augusta, Krzywosąd, Lidia,
Nikodem, Symeon, Szczepan

Do końca roku zostało 151 dni.
Zodiak: Lew

Bezpieczne wakacjeSprawdzian po klasie szóstej
PDF Drukuj Email

Szanowni Państwo!

Wraz z reformą podstawy programowej, która rozpoczęła się w 2009 r. wdrażana jest nowa formuła sprawdzianu po klasie szóstej, który uczniowie będą pisać w nowej formie w kwietniu 2015 r.

Zmiana ta polega między innymi na tym, że w celu wnikliwego diagnozowania umiejętności kluczowych dla dalszej nauki przedmiotów, zadania na sprawdzianie nie będą miały charakteru ponadprzedmiotowego, a będą odwoływać się do konkretnych wymagań z języka polskiego, matematyki i języka nowożytnego.

W zadaniach z języka polskiego i matematyki będą zawierały kontekst historyczny i przyrodniczy.

Oto kluczowe informacje dotyczące nowej formuły sprawdzianu:

1. Podstawą przeprowadzania sprawdzianu będą wymagania określone w podstawie programowej kształcenia ogólnego.

2. Sprawdzian będzie składał się z dwóch części, przeprowadzanych jednego dania.

3. W części pierwszej sprawdzane będą wiadomości i umiejętności z języka polskiego oraz z matematyki, w tym wykorzystanie wiadomości i umiejętności z tych przedmiotów w zadaniach osadzonych w kontekście historycznym i przyrodniczym (w zadaniach zamkniętych i otwartych). Na rozwiązanie zestawu tych zadań uczeń będzie miał 80 minut.

4. Druga część sprawdzianu będzie obejmować wiadomości i umiejętności z języka obcego nowożytnego, którego uczeń uczy się w szkole, jako przedmiotu obowiązkowego. Będą to tylko zadania zamknięte, na ich rozwiązanie uczniowie będą mieli 45 minut.

5. Część pierwszą i drugą sprawdzianu dzieli przerwa.

6. Powiększony zostanie – w odniesieniu do stosowanego obecnie - katalog rodzajów zadań egzaminacyjnych. Zadania będą badały umiejętności złożone, jak np. rozumowanie. Przy sprawdzaniu zadań otwartych zostanie zastosowany holistyczny sposób oceniania (wykorzystywany już w egzaminie gimnazjalnym), uwzględniający pokonanie „zasadniczej trudności zadania” oraz kolejne niezbędne czynności, prowadzące do pełnego rozwiązania postawionego w zadaniu problemu, zamiast stosowanego dotychczas oceniania analitycznego.

7. Wyniki sprawdzianu będą wyrażane w procentach, odrębnie dla części pierwszej z wyszczególnieniem wyniku zadań dla języka polskiego i matematyki oraz z części drugiej – z język obcego nowożytnego.

Pełny zakres zmian organizacji sprawdzianu w kwietniu 2015r., został określony w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 kwietnia 2013r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (DZ.U. z 2013r., poz. 520), dostępnym pod adresem: http://bip.men.gov.pl/images/stories/250413.pdf.

W Informatorach o sprawdzianie od roku szkolnego 2014/2015 obok zwięzłego opisu regulacji prawnych, przestawione zostały przykładowe zadania, jakie mogą wystąpić na sprawdzianie wraz z ich rozwiązaniami.

Na stronie CKE (http://www.cke.edu.pl./index.php/aktualności-left/209-sprawdzian ) znajduje się Informator o sprawdzianie.

Aby umożliwić uczniom, rodzicom, nauczycielom szczegółowe zapoznanie się z nową formułą sprawdzianu w kwietniu 2015 r. podjęte zostaną następujące działania:

1) do 15 grudnia 2013 r. na stronie internetowej CKE oraz komisji okręgowych zostaną opublikowane przykładowe zestawy zadań, zarówno do części pierwszej jak i drugiej. Zestawy z języków obcych zostaną opublikowane wraz z nagraniami audio w formacie mp3. Zostaną również opublikowane zestawy zadań dostosowane do potrzeb uczniów niepełnosprawnych: słabosłyszących, niewidomych, z autyzmem oraz upośledzonych w stopniu lekkim.

2) do 15 grudnia 2014r. udostępnione zostaną – w serwisach komisji okręgowych skierowanych do dyrektorów szkół – zestawy zadań, które szkoły będą mogły wykorzystać do przeprowadzenia próbnego sprawdzianu.

 


Sonda

Czy lubisz chodzić do szkoły?
 

Pogoda

Licznik odwiedzin od 1 listopada 2011

Dzisiaj0
Wczoraj30
Wizyt w tygodniu30
Wizyt w miesiącu74
Łącznie wizyt35191

Program "Projektor"